Személyesen kísért LGY

Mottó: „Magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek.” (Oz 2,16)


A lelkigyakorlat keretei:img_2221

  • Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatain alapul
  • csendben töltöm szinte az egész napom
  • egyéni élethelyzetemhez kapcsolódó imagyakorlatokat kapok
  • a betervezett imaidő elteltével röviden leírom tapasztalataimat, hogy azok elmélyülhessenek, és könnyebben beszámolhassak ezekről a kísérőmnek
  • minden imaidő után – egy kis időre – kimegyek a természetbe
  • a lelkigyakorlaton csak azt olvasom, amit a kísérő ad, s nem elégítem ki a szerteágazó kíváncsiságomat
  • jelentkezni lehet: a Programban meghirdetett időpontra és egyéni időpontkéréssel. 

Bepillantás a lelkigyakorlatba:

  • a Szentlélekre – mint Vezetőre – nyitottan, kiteszem magam az Igének. Bizalommal engedem, hogy a csendben hasson rám a kinyilatkoztatott – ma is teremtő, átalakító erejű – Szó, abban a hitben, hogy  az Ige nem tér vissza dolgavégezetlenül. (vö. Iz 55, 10-11)

  • figyelek a csendben, és igyekszem – szavakkal vagy gesztusokkal – válaszolni a megszólításra.​