„Mélyépítő” szeminárium

Mottó: „Evezz a mélyre!” (Lk 5,4)


A szeminárium keretei:

latogatas-evi-miskolc0032

 • 9-hetes felnőttképzés
 • a nyitó és záró hétvégén naponta több tanítás
 • annak jelentkezését várjuk, aki

  • már legalább 5 éve elvégezte az Élet a Lélekben szemináriumot (ld. ÉLSZ)
  • már betöltötte 25. életévét
  • szívből hiszi, hogy megkapta a Szentlelket, és szeretne még szabadabban teret adni Neki az életében
  • vágyik arra, hogy odaadása szolgálatban testesülhessen meg az Egyházban
  • szabadon vállalja

   • a csendes imaidőket,
   • a személyes beszélgetést a kísérővel
   • hogy a nyitó és a záró hétvége közötti hetekben a szemináriumi füzet alapján naponta csendben imádkozik legalább 30 percben, a kapott szentírási rész alapján
   • a részvételt a köztes hetek heti egy közösségi alkalmán (hely és idő pontosítása a nyitó hétvégén)
  • a szemináriumon végig részt tud venni
 • legalább 5, legfeljebb 22 fővel indul a szeminárium
 • három egymás utáni évben egy-egy mélyítő szeminárium.

Bepillantás a lelkigyakorlatba:

A Mélyépítő szeminárium 3 egymásra épülő része:

I.  "Szívből, belső szabadságban élni"
Mottó: „Evezz a mélyre!”
(Lk 5,4)
Tematika: „Szív”; csend, szemlélődés gyakorlása; érzések-gondolatok tudatosítása, megnyílás a „szilárd eledelre” kapott vágyak kibontása.
Szemináriumi füzet otthoni imához: O. Knoch: Élet Isten Lelkének erejéből
Önismereti gyakorlat: „Hiteles és hamis én”


II. "Barátság az idővel" – életművészet
Mottó: „Betelt az idő!”
(Mk 1,15)
Tematika: Probléma- helyett misztérium-központú  életszemlélet; életrendezés, kapcsolatunk az idővel (értelmezése: Szentírás, történelem, Egyház), Isten jelenlétében élni.
Szemináriumi füzet otthoni imához: O. Knoch: Isten Lelkében imádkozni
Önismereti gyakorlat: Kegyelmi történetem (Életút átimádkozása)


III. "Kudarcaink, csalódásaink a hit szemével"
Mottó: „Ha a földre hullott búzaszem meg nem hal, egymaga marad; de ha meghal, bőséges termést hoz.”
(Jn 12,24)
Tematika: a megváltott valóság és az illúziók megkülönböztetése, a torzított látásmód leleplezése; veszteségek, gyász miatti csalódás, illúziórombolás, kiábrándulás kiengesztelődés-gyógyulás; „kagyló sebében igazgyöngy”
Szemináriumi füzet otthoni imához: O. Knoch: A Zsoltárok szellemében élni és imádkozni
Önismereti gyakorlat: „Dinamikus emlékezés” (Reflexió a Lélekben)