ÉLSZ (Élet a Lélekben Szeminárium)

Mottó: „A rátok lejövő Szentlélek erővel tölt majd el benneteket,

hogy tanúságot tegyetek rólam… egészen a föld határáig.” (ApCsel 1,8)


A lelkigyakorlat keretei:

dscf3260

 • 9-hetes felnőttképzés
 • a nyitó és záró hétvégén naponta több tanítás
 • annak jelentkezését várjuk, aki

  • már betöltötte 17. életévét
  • vágyik Isten szeretetének mélyebb megtapasztalására a liturgiában, az eucharisztiában, az igében, a személyes és közös imában, a hívő közösségben, a csendben
  • szeretné befogadni Isten megtestesült szeretetét Jézusban, és odaadóbb élettel válaszolni akar erre
  • a szeretetben való növekedésre és az ebből fakadó mélyebb örömre, szabadságra vágyik
  • a Szentléleknek nagyobb teret kíván adni, hogy a Pünkösd ajándéka betöltse mindennapjait
  • szabadon vállalja a személyes beszélgetést a kísérővel és a csendes imaidőket
  • vállalja, hogy a nyitó és a záró hétvége közötti hetekben a szemináriumi füzet alapján naponta csendben imádkozik legalább 30 percben, a kapott szentírási rész alapján
  • részt vesz a köztes hetekben a heti egy közösségi alkalmon – (hely és idő pontosítása a nyitó hétvégén)
  • a szemináriumon végig részt tud venni
 • legalább 5, legfeljebb 22 fővel indul a szeminárium.

Bepillantás a lelkigyakorlatba:

 • a lelkigyakorlat célja: a résztvevőket elvezetni az Egyház közösségében a Szentlélek erejének megtapasztalásához, és általa bátor, tanúságtevő keresztény élet kialakításához
 • e mindennapokban végezhető lelkigyakorlatos forma hatékonyságát – a tanítás mellett – a személyes megnyilatkozásra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő
 • testvéri-közösségi tapasztalatot nyújtva az Egyházról, a szeminárium elvezet a hit jobb megismeréséhez, a Szentírás életre váltásához, az imaélet elmélyítéséhez, és egyengeti az utat a közösségi elköteleződés irányában
 • ezt a szemináriumot Ernst Sievers missziós atya fejlesztette ki, a Katolikus Karizmatikus Megújulás keretében terjedt el, világszerte gazdag gyümölcsöt hozva, és a római nemzetközi karizmatikus iroda (ICCRS) hagyta jóvá.