Személyesen kísért LGY

 

Mottó: „Magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek.” (Oz 2,16)


A lelkigyakorlat keretei:img_2221

 • még a LGY kezdete előtt megbeszélem hozzátartozóimmal, hogy a LGY ideje alatt nem leszek elérhető;
 • a lelkigyakorlaton csak azt olvasom, amit a lelkigyakorlatos kísérő ad, így nem kell magammal hoznom semmilyen segédanyagot 
 • szinte az egész napom csendben töltöm, ezért a mobiltelefonomat is kikapcsolom;
 • egyéni élethelyzetemhez kapcsolódó imagyakorlatokat kapok
 • a betervezett imaidő elteltével röviden leírom tapasztalataimat, hogy azok elmélyülhessenek, és könnyebben beszámolhassak ezekről a kísérőmnek
 • minden imaidő után – lehetőleg – kimegyek a természetbe egy kis időre.
 • jelentkezni lehet: a Programban meghirdetett időpontra és egyéni időpontkéréssel. 

Bepillantás a lelkigyakorlatba:

 • Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatain alapul
 • A Szentlélekre – mint Vezetőre – nyitottan, kiteszem magam az Igének.
 • Bizalommal engedem, hogy a csendben hasson rám a kinyilatkoztatott – ma is teremtő, átalakító erejű – Szó, abban a hitben, hogy  az Ige nem tér vissza dolgavégezetlenül. (vö. Iz 55, 10-11)
 • Figyelek a csendben, és igyekszem – szavakkal vagy gesztusokkal – válaszolni a megszólításra.​

Információ:

 • Érkezés, regisztráció: a kezdés napján 16.00-17.00
 • Távozás: a LGY utolsó napján reggeli után: 9.00-10.00