Házunkról


Assisi Szent Ferenc egészen közelről kívánta szemlélni Isten megtestesülésének titkát, ezért 1223-ban az itáliai Greccio-ban megrendezte a világ első élő „Betlehem”-ét.

Betlehem” magyarul a „Kenyér Háza” szemlélni tanít az emberben és a kenyér színében jelenlevő Istent. Imádkozunk, hogy az Élet Kenyere éltesse e ház minden vendégét.


Évekig imádkoztunk a nővérekkel egy helyszínért, ahol a közelben, a szerzetesi közösségi életünk rendjét megtartva kísérhetnénk lelkigyakorlatokat. Vágyunk találkozott Ternyák Csaba egri érsek atya szándékával, aki a Bükkben keresett egy olyan – elcsendesedésre alkalmas – házat, amelyet egy helyben élő közösség gondozására bízhatna. A Gondviselő Úr csodálatos vezetését ismertük fel ebben is.


A 2015 tavaszán megáldott lelkigyakorlatos ház Magyarország második legmagasabban fekvő és egyik legszebb, legtisztább levegőjű településén, kb. 610 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.Céljaink – a legkülönfélébb élethelyzetből jött emberek számára is elérhető módon:

 • „Betlehemben”, a „Kenyér Házában” egyénileg és közösségileg szemlélni az emberben és a kenyér színében jelenlevő Istent
 • felkínálni a helyszín-adta „hegyi kilátásokat”, Isten beszédes csendjét a teremtésben, a természetközelséget a Teremtő sokatmondó hallgatásával
 • lelkigyakorlatok, kurzusok, elcsendesedés, pihenés során teret adni Isten Lelkének, aki feltárja az igazságot, és gyakoroltatja is azt, hogy Isten Igéjének befogadásával gyógyítsa kapcsolatrendszerünket, rendezze életünket
 • meg- és kihívás az EGÉSZ-ség (az ember fizikai, pszichés, spirituális dimenziói gyógyulásának, harmóniájának) irányába

   

  • az igényes pihenés,
  • a környezet adta friss levegő és természetjárás,
  • az önismeretben való elmélyülés,
  • a liturgia,
  • az Élet Kenyerének, az Evangéliumnak a befogadása és átalakító ereje,
  • a „szentek tudománya”, az imádság,
  • az igehirdetés, tanítás,
  • a kiscsoportos beszélgetés,
  • a személyes kísérés,
  • szociális és családsegítő lelkigondozó és mentálhigiénés segítségnyújtás által.