Házunkról

Betlehem Ház = B1 és B2 Épületek

 

Assisi Szent Ferenc testközelből kívánta szemlélni Isten megtestesülésének titkát, ezért 1223-ban az itáliai Greccio-ban megrendezte a világ első élő „Betlehem”-ét.

Betlehem”, magyarul a „Kenyér Háza” szemlélni tanít az Igében, az emberben, az emberi közösségben és a kenyér színében jelenlevő Istent.

Az Élet Kenyere éltesse e ház minden vendégét!A 2015 tavaszán megáldott lelkigyakorlatos ház Magyarország második legmagasabban fekvő és egyik legszebb, legtisztább levegőjű településén, 610 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.

2020-ban kibővült a Ház (B1) a szomszédjában levő épülettel (B2).Céljaink – a legkülönfélébb élethelyzetből jött emberek számára is elérhető módon:

 • „Betlehemben”, a „Kenyér Házában” egyénileg és közösségileg szemlélni az Igében, az emberben, az emberi közösségben és a Kenyér színében jelenlevő Istent
 • felkínálni a helyszín-adta „hegyi kilátásokat”, Isten beszédes csendjét a teremtésben, a természetközelséget a Teremtő sokatmondó hallgatásával
 • lelkigyakorlatok, kurzusok, elcsendesedés, pihenés során teret adni Isten Lelkének, aki feltárja az igazságot, és gyakoroltatja is azt, hogy Isten Igéjének befogadásával gyógyítsa kapcsolatrendszerünket, rendezze életünket
 • meg- és kihívás az EGÉSZ-ség (az ember fizikai, pszichés, spirituális dimenziói gyógyulásának, harmóniájának) irányába 
  • az igényes pihenés,
  • a környezet adta friss levegő és természetjárás,
  • az önismeretben való elmélyülés,
  • a liturgia,
  • az Evangélium befogadása és átalakító ereje,
  • a „szentek tudománya”, az imádság,
  • a szemlélődésben a Jelenlét iránti érzék gyakorlása,
  • az igehirdetés, tanítás,
  • a kiscsoportos beszélgetés,
  • a személyes kísérés,
  • szociális és családsegítő lelkigondozó és mentálhigiénés segítségnyújtás által.