Gyógyító LGY

Mottó: "Hited meggyógyított téged!" (Mk 10, 52)


A lelkigyakorlat keretei:2009-10-12_11-43-03_balazs_dscf0086

  • témák: Isten szeretete, istenkép, méltóságom, szüleimmel való kapcsolatom, sebeim/veszteségeim/hiányaim, kiengesztelődés, szabadságom gyakorlása érzéseimmel és gondolataimmal kapcsolatban is, döntés a „hit-vallás” és az Isten dicsérete mellett, együttműködés a gyógyító Jézussal Isten Lelkének erejében
  • személyes beszélgetés lehetősége a lelkigyakorlat kísérőivel
  • mindennap közös szentmise és szentségimádás
  • gyónási lehetőség
  • azokat hívjuk, akik vállalják a részvételt a teljes programon.

Bepillantás a lelkigyakorlatba:

  • ez a lelkigyakorlat meghív Isten gyógyító szeretetének mélyebb megtapasztalására a liturgiában, az eucharisztiában, az igében, a csendben, a személyes és közös imában, a hívő közösségben:

„A szeretet nem merül ki, hanem túlárad. Forrásvíz, mely kimeríthetetlen vizekből táplálkozik. Félreértés, ha a jóra törekvés állandó elvárássá, túlzott követeléssé, kényszerré alakul, amelynek fanyar gyümölcse az elégedetlenség.” (vö. Willi Lambert SJ)